top of page

LOVE ME, DO YOU DARE? (2018)

TV SERIES
Title:  Love Me, Do You Dare? 
Chinese Title: 爱我你敢吗 / Ai Wo Ni Gan Ma 

Starts : Han Geng, Wang Xiaochen, Ye Zuxin, Zhao Lixin, Chen Yating

 

Production Company: 

Scott Media

Huo Er Guo Si Moment Cultural & Media.,Ltd.

 

Director: Wang Ying 
Screenwriter: Huo Xin 
Producer: Liu Sisi 

 

Broadcast Date: 2019

Genre: Modern, Romance 
Language: Mandarin 
Episodes: 40 
Origin: People’s Republic of China 

 

Filming took place: 

Shenzhen, China and Krabi Province, Thailand

 

Production Coordinator in Thailand:

RETINA FILM PRODUCTION CO.,LTD.

bottom of page